Vepor

Vepor är ett snabbt och enkelt sätt att få upp stora budskap i t ex köpcentrum, på mässor eller i offentliga lokaler. Vepor passar både för kampanjer och mer permanent information. Profilera ett varumärke eller en produkt på vepor och banderoller, är en bra lösning för att profilera dig. Vepa är benämningen på en produkt i olika material (exempelvis plast eller tyg) med högkvalitativt tryck anpassat för olika ändamål. Vepor och banderoller kan användas både inomhus och utomhus. Det finns täta varianter och vepor i form av nät (där materialet är perforerat med små hål för att kunna släppa igenom vind).

Kontakta oss